Privacyverklaring

Jagersma Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of worden doorverkocht. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten bij Jagersma Coaching, dan hebben wij gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld via uw telefoon (bij het maken van een afspraak), het contactformulier, of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indien diensten lopen via uw werkgever: bedrijfsinformatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens onze gesprekken in correspondentie (op papier of digitaal) of telefonisch)

Waarom is dat nodig?

Jagersma Coaching heeft uw persoonsgegevens nodig voor:

 • Het afhandelen van uw betaling (wettelijke: verplichting)
 • Om met u te bellen, of te mailen (grondslag: toestemming)
 • U te informeren over aanpassingen/wijzigingen van onze diensten, of een nieuw aanbod( (grondslag toestemming)
 • Automatisch verzenden van nieuws (grondslag: toestemming)
 • Verwerken van bijzondere, of gevoelige persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, vindt plaats in de vorm van persoonlijke dossiervorming. Dit om een beter beeld te krijgen van uw hulpvraag, zodat we u nog beter kunnen helpen (wettelijke grondslag verwerking van deze gegevens (toestemming)

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de gesprekken die we voeren. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jagersma Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier over besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (Jagersma Coaching of een medewerker) tussen zit. Jagersma Coaching gebruikt dus ook geen computerprogramma’s of systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jagersma Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw doelen te realiseren. We hanteren een periode voor 7 jaar voor:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres/bedrijfsinformatie (indien nodig)

Delen met anderen

Jagersma Coaching zal uw gegevens indien noodzakelijk verstrekken aan verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verlichtingen. Jagersma Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming. Jagersma Coaching zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Jagersma Coaching een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Jagersma Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jagersmacoaching.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is en om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Cookies beheren

Uw kunt uw cookie instellingen wijzigen via de volgende link: Beheer cookies.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Jagersma Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-51630538 of via info@jagersmacoaching.nl.